Top Social Icons

Responsive Full Width Ad

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Wednesday 9 September 2015

JP Morgan gives October deadline to remove Nigeria from Government Bond Index

JP Morgan gives October deadline to remove Nigeria from Government Bond Index


JP Morgan, yesterday, announced that it will remove Nigeria from its Government Bond Index (GBI-EM) by the end of October.

The bank had warned Nigeria that to stay in the index, it would have to restore liquidity to its currency market in a way that allowed foreign investors tracking the index to conduct transactions with minimal hurdles.

It says Nigeria’s currency controls were making transactions too complicated.

2 comments

 1. sẽ đối phó bốn Quang Minh Vệ. Về phần năm tên còn lại, phải nhờ vào Thần
  Binh Vệ các ngươi rồi.

  - Đoạn Vân đại nhân nói đùa rồi, ngươi và ta đã kết minh, nên đồng tâm
  hiệp lực kết hợp kháng địch.

  Roger cười nói.

  Cười cười vẻ bất cần, Đoạn Vân gọi Nanh Sói sư trưởng Hi La đến bên người:

  - Hi La, ta đã đưa cho ngươi bản đồ phân bố thế lực bộ tộc Thiên sứ
  phương Tây rồi đó. Muốn đưa quân tới Quang Minh Thánh thành, phải liên
  tục đánh hạ mười thành trì phòng thủ. Về phần đánh như thế nào, ngươi tự
  mình làm việc. Ta chỉ cho ngươi mệnh lệnh: không giết hàng binh, những
  người đầu hàng tạm thời giao cho tướng sĩ Thần tộc phương Đông trông coi.

  - Rõ. - Hi La lĩnh mệnh đi ngay. tiếng anh giao tiếp cho trẻ em
  chung cư newskyline
  chung cư hateco hoàng mai
  chung cư hà nội
  dịch vụ hoàn thuế gtgt
  dịch vụ kế toán thuế trọn gói

  dịch vụ quyết toán thuế
  khoá học kế toán thuế
  trung tâm kế toán
  dịch vụ báo cáo thuế
  dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

  dich vu ke toan noi bo
  dịch vụ dọn dẹp sổ sách trọn gói
  kế toán cho giám đốc


  Sau khi hạ lệnh cho Hi La, Đoạn Vân chuyển hướng sang Roger:

  - Roger đội trưởng, ta biết Thần tộc phương Tây chỉ bố trí Năng thiên sứ
  là cường giả cao nhất trấn thủ mười thành trì biên quan này. Tất cả
  chung đoan của bộ tộc Thiên sứ đều đã hội tụ ở Quang Minh Thánh thành.
  Bao gồm một trăm Năng thiên sứ, sáu đại Chủ Thiên Sứ, hai đại Hắc Ám Vệ,

  ReplyDelete

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2020 The Biafra Herald